L O S

Zodra we geboren worden krijgen we een naam en leren we dat we los staan van de wereld.

Wanneer alles goed gaat dan lijkt die wereld één grote snoepwinkel waarin we ons alleen maar hoeven uit te strekken om iets te pakken.

Wanneer het minder goed gaat worden we gedwongen naar binnen te keren want wat gebeurt er eigenlijk aan de binnenkant?

LOS‘ gaat over de reis naar binnen. De film bevat gedichten en liedjes en staat stil bij de vraag: ontstaan we in de wereld of ontstaat de wereld in ons?

Andere projecten

As soon as we are born we receive our given name and we learn that we are separate from the world.

When all goes well, that world seems like one big candy store in which we only have to stretch out to grab something.

When things go less well, we are forced to turn inward because what is actually happening on the inside?

LOS‘ is about the journey inward. The film contains Dutch poems and songs and considers the question: do we arise in the world or does the world arise in us?

More projects