BIO

Illustratie & Kunst

Na zijn afstuderen als TV programmamaker aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht in 1991 brengt Erik van Os (1965) 2 stripalbums op de markt: ‘Amen’ (Uitgeverij Baal 1993) en ‘Mama’ (Uitgeverij Zet.EL 1997). Van 2006 tot 2017 werkt hij als wekelijkse cartoonist ‘GNOE‘ voor Panorama. In 2014 publiceert Van Os een Graphic Novel voor iPad en iPhone: ‘Ravenous‘ en in 2019 maakt hij de digitale zelfhulpstrip ‘Practical Magic‘. Naast dit figuratieve werk maakt Van Os abstracte tekeningen , schilderijen en videokunst die onder andere in 2018 tijdens de Biennale van Venetië is geëxposeerd.

Gedichten & Muziek

In 2005 brengt Erik van Os, onder de naam Nulov, een CD uit bij Beluga Recordings. Tijdens zijn werk als A&R bij muzieklabel DJTRX produceert hij diverse muziek en in 2010 releast hij onder de naam NTA het album ‘Anika‘ bij Marcel Warnas Recordings. In 2018 en 2019 verwerkt Van Os gedichten tot liedjes tot videoclips. Een bundeling van deze clips is te zien in de film LOS. De soundtrack is te vinden op Spotify en Apple Music. December 2023 brengt Van Os zijn 2e album ‘Een jaar & een dag’ uit, eveneens te vinden op Spotify en Apple Music. In het najaar van 2024 staat ‘Sprakeloos’ gepland, een album met instrumentale, ambient muziek.

Publicaties

Erik van Os schrijft Nederlandse teksten variërend van verhalen, columns en teksten voor nieuwsmedia, tot interviews, advertorials en voicetracks. Ook schrijft hij teksten over zelfrealisatie. Meer info hier.

Statement

Als illustrator, muzikant, beeldmaker en handwerker ben ik volstrekt nutteloos geworden want Artificial Intelligence kan het beter, sneller en goedkoper. Geen opdrachtgever, privé of zakelijk, zal kunstenaars nog langer betalen. Kunst komt met een druk op de knop, in ieder gewenste stijl of formaat, zo uit het apparaat rollen. Omdat hun handwerk is achterhaald, is het enige wat kunstenaars nog rest machinebediende te worden; om de eeuwige honger van de machine met creatieve ideeën te stillen. Ik behoor daarom tot de laatste generaties kunstenaars die nog door hun lichaam worden beperkt. AI gaat het van ons overnemen.

Illustration & Fine Art

After graduating as a television program creator at the Academy of Arts in Utrecht, Erik van Os (1965) works 12 years as a weekly cartoonist ‘GNOE‘ for men’s magazine Panorama. He publishes 2 comic albums: ‘Amen’ (1993) and ‘Mama’ (1997). In 2014 Van Os publishes a Graphic Novel for iPad and iPhone: ‘Ravenous‘  and in 2019 he creates a self-help comic ‘Practical Magic‘. Nowadays, in addition to this figurative work, Van Os makes many abstract drawings and paintings and experimental video’s that have been exhibited in 2018 during the Venice Biennale, among other places. 

Poetry & Music

In 2005 Beluga Recordings releases Van Os’ first CD album by the name Nulov. Van Os releases music by the name NTA (DJTRX 2006) and the album ‘Anika‘ (Marcel Warnas Recordings). In 2018 and 2019 he turnes poems into songs and songs into videoclips. A collection of these clips can be seen in the movie LOS (Dutch). The soundtrack can be found on Spotify and Amazon. Erik van Os is currently preparing for live performance. In December 2023, Van Os releases his second album ‘A Year & a Day,’ also available on Spotify and Apple Music. The album ‘Speechless’ is scheduled for the spring of 2024, a selection instrumental, ambient music.

Publications

Erik van Os writes Dutch texts, ranging from poetry, stories, columns and texts for news media to interviews, advertorials and voice tracks. He also writes about his experience with self-realization.

Statement

As an illustrator, musician, moviemaker, photographer, abstract painter, cartoonist, storyteller and craftsman I have become completely useless. Artificial Intelligence can do it better, faster and cheaper. No client, private or business, will pay artists any longer. Art will roll right out of the device, at the touch of a button, in any style or format supplied. Since their handiwork has become obsolete, all that remains for artists is to be a machine operator; to satisfy the machine’s eternal hunger with creative ideas. I therefore belong to the last generations of artists who were still limited by their bodies. AI will take it from here.

Get in touch